Proč je focení tak "drahé"?

Proč je fotografování od profesionála tak „drahé“?

Toto je často pokládaná otázka, a já si teď dovolím vypůjčit slova od mých zahraničních kolegů..tak tedy začněme.

Tak jaké v každé jiné práci i fotograf je placen za jeho čas -  ale ne pouze čas, strávený za fotoaparátem, ale dvoj až trojnásobně delší čas strávený u počítače nad výběrem a úpravou vašich snímků.

Pokud fotografování trvá 1-2h (nepočítám přípravu ateliéru před samotným focením a úklid poté, co zákazníci odejdou, případně dopravu na místo a z místa fotografování - celkem další hodina) a vy si vyberete ze všech náhledových snímků 10 nejlepších fotografií, stráví fotograf nad jejich úpravou dalších 10 x 20-40min (závisí na snímku a požadovaném výsledku)

Dalších X hodin zabere komunikace se zákazníky, ať už e-mailová, SMS, telefonická, facebooková atd…

Tím se dostáváme k faktu, že profesionální fotograf potřebuje vysoce kvalitní a funkční počítač, monitor, notebook (pokud pracuje i na cestách) a počítačové programy ke zpracování fotografií.

Další, jistě nezanedbatelnou položkou, bývá nájemné za fotoateliér, energie, odpady…

Tak jako všichni pracující, také fotograf musí z výdělku odvést státu nutné poplatky – sociální, zdravotní, daně.

Kvalitní fotograf by měl mít ve svém vlastnictví také kvalitní vybavení: fotoaparát (+ min jeden náhradní), sbírku objektivů, fotofiltrů, blesků, karet…

To samé platí o vybavení fotoateliéru: světla, fotopozadí, rekvizity

V neposlední řadě potřebuje fotograf, aby mu zbyly nějaké peníze na živobytí, kvůli čemuž vlastně fotí profesionálně a ne pouze jako hobby.

Tak snad toto vše osvětlilo „přemrštěné“ ceny za „pouhé fotografování“ a doufám, že budete mít z vašich kvalitních snímků radost, a že vás nezklamu :-)

Why do professional photographers charge so much?

 

This article is written by a member of our expert community. It expresses that member’s views only. We welcome other perspectives. Here’s how to contribute to MM EDU.

This question presents itself all the time, and I’d like to try to shed some light on the subject (pun totally intended).

So… let’s begin.

As with any other job, we get paid for our time—but not just the time behind the camera. Truth be told, that’s only a third or so of what we put into a shoot. You have to consider that a shoot of three to four looks can take anywhere from 2 to 10 hours, depending on stylists, makeup artists, travel time to different locations, and so on.

That’s not considering the time we put in before and after the shoot—which we will address in a minute.

Let’s say, for example, you are paying $500 for a shoot where you get four looks, no stylist, no MUA. Just you and what you bring.

Five hundred dollars and 5 hours of shooting (just to keep our math simple), works out to be $100 per hour. Not a bad gig, right? Right—kinda. It would be stellar if our work began and ended with the shoot.

Before the shoot, a photographer may spend 20 minutes planning out locations, or he may spend a couple of hours. If you’ve met with the photographer beforehand to discuss the shoot, factor that in as well. Let’s keep it simple again and say that you and the photographer meet for an hour (in person or on the phone) to discuss outfits and the general plan for what you two will set out to create. You are going to shoot in the studio, so there are no locations to plan out.

Now we’re at six hours of work for a five-hour shoot.

8 hour photo session

This photo was part of an 8 hour session with a makeup artist, hair stylist and wardrobe stylist. After the session another 4 hours were spent in post production to get the image ready for print.

After the session, we have to go through the images and not only select the best out of hundreds of shots, but also edit them.  Editing doesn’t always consist of spot-removing blemishes, often times it is more about alterations in color and exposure of the shot. Those things are vital. I will say things like “basic edits” throughout this article and when I do I’m generally referring to things like proper retouching techniques that preserve image integrity not a system of plugins or actions. Automated systems of image manipulation often leave damage that render the file unusable for high-end commercial work. Proper basic retouching does take longer and there aren’t many good shortcuts. We won’t even address the advanced methods, I don’t believe there is an accurate way to break down the time involved.

That said, I usually spend at least another 4-5 hours selecting and performing basic edits. So again, to keep things simple, let’s say five more hours of work.

Now we are at 11 hours of work for a shoot that took half as long. This brings the rate down to about $45.50 per hour. That is still a nice paycheck but definitely a hefty cut.

Now let’s consider the fee the photographer has to pay for the studio that you get to enjoy the comforts of. For the rent and utilities in a small office, $1,500 per month is a generously low statement. At that rate, in an average month of 30 days, it would cost $50 per 8-hour day just to open the door of the studio. That takes out another $6.25 per hour, putting us at $39.25.

2 hour photo session