Obchodní podmínky


Předmět díla a objednávka

Předmětem díla je zhotovení digitálních fotografií fotografem.

Závazná objednávka (Smlouva o dodávce) fotografických prací vzniká na základě dohody o čase, místě a náplně fotografování prostřednictvím písemného e-mailového, SMS, Messenger atd. kontaktu.

Klient akceptuje fotografův styl a fakt, že fotograf nabízí fotografování pouze v jeho kostýmech a ve stylizaci, kterou s klientem konzultuje předem přes e-mail či messenger (Facebook).

Podmínkou zvýhodněného společného fotografování (2 a více osob) jsou sladěné kostýmy barvami i stylem. Toto probírá klient online společně s fotografem na základě fotografií klienta a poskytnutých informací ohledně konfekčních velikostí a předem vybraného stylu kostýmu. 

Výběr fotografií a následná úprava

Počet fotografií k retušování je dle vybraného balíčku, u mini focení dle určeného počtu. Výběr provádí zákazník sám.

Fotograf zašle zákazníkovi elektronickou cestou náhledy fotografií, ze kterých si zákazník sám vybere snímky, které se mu líbí, a které fotograf dále upraví a vyretušuje.

Zákazník akceptuje umělecký styl fotografa. Fotografie budou upravovány podle osobního cítění fotografa. Doporučuji navštívit fotogalerie fotografa. 

Zákazník nesmí fotografie dále nijak upravovat. Pokud tak učiní, nesmí je prezentovat jako dílo fotografa.

Neretušované fotografie nebudou zákazníkovi poskytnuty. Je ovšem možné dokoupit si další upravené snímky. 

Zákazník zašle fotografovi čísla vybraných fotografií k úpravě prostřednictvím e-mailu či messengeru, a to ve lhůtě maximálně 4 týdnů od obdržení náhledů. Pokud tak neučiní, bude vyzván k zaslání výběru.

Pokud zákazník i přes obdrženou výzvu nezašle výběr fotografií k úpravě, fotograf maže všechny nevybrané snímky,  a to bez nároku na náhradu.

Retušované fotografie jsou u fotografa zálohovány po dobu 6ti měsíců.

Upravené fotografie zákazník obdrží se posílají v digitální podobě ve formátu *.jpg, ve formátech 13x18  a 40x60cm. Tisk není součástí balíčku.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZAKÁZKY

Termín dodání kompletní zakázky je cca 4 - 6 týdnů od doby, kdy fotograf obdrží od klienta seznam vybraných fotografií. V době zvýšeného množství zakázek si fotograf vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Přijde-li klient na fotografování pozdě, zkracuje se mu časový prostor pro něj vyhrazený.

Klient zakoupené fotografie smí využít pouze k osobnímu účelu. Přísný je zákaz k použití ve fotografických či jiných soutěžích bez předchozí dohody s fotografem a pokud fotograf souhlas dá, musí VŽDY být uvedeno jeho jméno jako autora fotografie.

Klient zakoupené fotografie nesmí využít k dalšímu obchodnímu účelu, ani v případě, že budou jakkoli graficky doupravené. 


PLATBA

Platba  je prováděna vždy v hotovosti po skončení focení.

Na některá limitovaná focení (např. "Pohádkové focení se zvířaty" se vztahuje nevratná záloha 1000Kč) Zálohu je nutné uhradit do 2 dnů od rezervace termínu, jinak tato rezervace padá.

Záloha se platí na rezervaci předem vybraného termínu. Pokud klient rezervaci termínu zruší nebo na focení nedorazí, záloha propadá bez náhrady a jsou z ní uhrazeny vzniklé náklady, čas fotografa na plánování fotografování apod. případně pronájem zvířat, na který se klienti společně skládají. Klientovi nevzniká žádný nárok na kompenzaci.

V některých případech může fotograf rozhodnout o přesunutí zálohy na jiný termín či o vrácení zálohy. Toto rozhodnutí je však na uvážení fotografa.

V případě vrácení zálohy zanikají veškeré obchodní či smluvní vztahy mezi fotografem a klientem.

Pokud by klient žádal úpravu dalších fotografií, doplatí předem tyto následné fotografie  dohodnutým způsobem.

ZRUŠENÍ ČI PŘESUNUTÍ TERMÍNU

Pokud dojde ke zrušení domluveného fotografování fotografem či členy jeho teamu ze závažných důvodů (nemoc, zranění, špatné počasí...) navrhne fotograf neprodleně klientovi nejbližší volné náhradní termíny fotografování. 

Náhradní termín se musí uskutečnit maximálně do 3 měsíců od data zrušeného termínu, jinak záloha propadá. 

Fotograf se zavazuje udělat maximum pro to, aby společně s klientem takový termín našel.


NÁHRADA ŠKODY

Pokud klient a jeho doprovod způsobí škodu na technickém či jiném vybavení fotografa, plně odpovídá za jejich úhradu.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Na každý typ fotografování je možné zakoupit dárkový poukaz.

Poukaz je zasílán přes e-mail, elektronicky, a je platný 1 rok. Datum platnosti je uveden na samotném poukazu.

V ceně dárkového poukazu je zahrnuto vše, co je součástí běžné služby. To záleží na typu objednaného balíčku focení (Focení se zvířaty, Pohádkové focení, Rodinné focení...) 

Pro rezervaci termínu focení na dárkový poukaz platí stejné podmínky jako pro běžnou rezervaci. V případě, že zákazník s dárkovým poukazem zruší rezervovaný termín, odečítá se s ceny poukazu rezervační záloha 1000Kč a je nutné ji při rezervaci dalšího termínu uhradit.

Tento rezervační poplatek se využije na úhradu vzniklých nákladů (čas fotografa při komunikaci, výběru kostýmu, domlouvání představy zákazníka, případně za pronájem zvířete, na který se zákazníci skládají úhradami záloh a následných plateb)

Dárkový poukaz není směnitelný za peníze. Peníze za dárkový poukaz se nevrací.

Pokud nechá klient dárkový poukaz propadnout, nemá nárok na kompenzaci ani prodloužení platnosti dárkového poukazu.


Objednáním služby klient souhlasí s obchodními podmínkami a plně je přijímá.