Proč je focení "tak drahé"?

Proč je fotografování od profesionála tak "drahé"?

Toto je často pokládaná otázka, a já si teď dovolím vypůjčit slova od mých zahraničních kolegů..tak tedy začněme.

Tak, jako v každé jiné práci, i fotograf je placen za jeho čas - ale ne pouze čas strávený za fotoaparátem, ale dvoj až trojnásobně delší čas strávený následně u počítače nad úpravou vašich snímků.

Pokud fotografování trvá 2-3h (u focení se zvířátky půl dne) a vy si vyberete ze všech náhledových snímků 5 nejlepších fotografií, stráví fotograf nad jejich úpravou dalších 5 x 40-60min (závisí na snímku a požadovaném výsledku)(nepočítám přípravu ateliéru před samotným focením a úklid poté, co zákazníci odejdou, případně dopravu na místo a z místa fotografování, chystání kostýmů, jejich převoz na místo, odvoz z místa, následné praní a žehlení "milionu" šatů....) 

Dalších X hodin zabere komunikace se zákazníky, ať už e-mailová, SMS, telefonická, facebooková atd...

Tím se dostáváme k faktu, že profesionální fotograf potřebuje vysoce kvalitní a funkční počítač, monitor, notebook (pokud pracuje i na cestách) a počítačové programy ke zpracování fotografií.

Další, jistě nezanedbatelnou položkou, bývá nájemné za fotoateliér, energie, odpady...

Tak jako všichni pracující, také fotograf musí z výdělku odvést státu nutné poplatky - sociální, zdravotní, daně.

Kvalitní fotograf by měl mít ve svém vlastnictví také kvalitní vybavení: fotoaparát (+ min jeden náhradní), sbírku objektivů, fotofiltrů, blesků, karet...

To samé platí o vybavení fotoateliéru: světla, fotopozadí, rekvizity

V neposlední řadě potřebuje fotograf, aby mu zbyly nějaké peníze na živobytí, kvůli čemuž vlastně fotí profesionálně, a ne pouze jako hobby.

A PŘI FOCENÍ SE ZVÍŘATY SE PEBÍZE ROZDĚLUJÍ MEZI CHOVATELE ZVÍŘAT, VIZÁŽISTKU, ASISTENTKU A FOTOGRAFKU - PLATÍTE TEDY  4 LIDI, KTEŘÍ SE O VÁS STARAJÍ :-)

Tak snad toto vše osvětlilo "přemrštěné" ceny za "pouhé fotografování" a doufám, že budete mít z vašich kvalitních snímků radost, a že vás nezklamu :-)